Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar, genellikle kendi araştırmalarını yürütmek, verimli kurumsal aktivitelerde bulunmak, seminer vermek veya diğer fakülte üyeleriyle ortak çalışmalar yapmak üzere İTÜ’yü bir yılı aşmayan kısa sürelerle ziyaret eden akademisyen ve araştırmacılardır.

İTÜ, sözleşmesiz misafir araştırmacılar için herhangi bir ödenek sağlamaz. Bu kişilerin çalışmalarını kendi çalıştıkları kurumlardan ücretli izin yoluyla, resmi veya özel kuruluşlardan sağladıkları burslarla veya kişisel kaynaklarla finanse etmeleri esastır.


Başvuru

Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar genellikle İTÜ’lü araştırmacı ve akademisyenlerin davetlisi olarak veya kendilerinin başlattığı başvuru süreci akabinde Türkiye’ye gelen araştırmacılardır. 

Ev sahibi araştırma merkezi, laboratuvar veya bölüm sırasıyla bağlı olduğu üst birimi ve Rektörlük’ü gelecek araştırmacı ile ilgili bilgilendirerek onay alır. Gerekli onay alındıktan sonra ev sahibi birim araştırmacının kalacağı süre, araştırmanın yapılacağı yer/bölüm ve araştırmanın hangi tarih aralığında yapılacağı ve araştırmacının finansman kaynağını belirten resmi bir Kabul Mektubu hazırlayarak araştırmacıya gönderir.

Kabul Mektubu hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlanır ve İTÜ antetli kağıda basılarak ev sahibi birim tarafından imzalanıp mühürlenir. Türkçe kabul mektubu Sözleşmesiz Misafir Araştırmacı’nın İkamet İzni’ne başvurması gereken hallerde talep edilecektir.