Yol Ödeneği

Sözleşme süresi, en az 6 ay olacak şekilde belirlenmişse İTÜ İstanbul’a geliş ve sözleşme bitiminde gelinen ülkeye dönüş için yapılan yol masraflarını karşılar. Sözleşme süresi bir yıl ve daha uzunsa hem uluslararası akademisyenin hem de (varsa) ona eşlik eden eşinin yol masrafları karşılanır.

Yol için yapılan harcamaların geri ödemesini temin etmek için uluslararası akademisyenin görevinin sona ermesi ve sözleşme bitiş tarihinden sonraki bir ay içerisinde ülkesine dönmek üzere Türkiye’den çıkış yapması gerekir. Uluslararası akademisyenin izinli, görevli olarak veya görevi terk ederek yurtdışına çıkıp görevine dönmeyerek sözleşmenin feshine sebep olması halinde ülkesine gitme masrafı ödenmez.

Geçici görevlendirme ile İTÜ dışına yapılacak seyahat harcamaları akademik ünvana göre belirlenen harcırah miktarları çerçevesinde karşılanır.


Yıllık İzin ve Tatiller

Sözleşmeli akademisyenlerin yıllık izin süreleri, emsali Türk kadrolu öğretim elemanının izin süresi kadardır ve üniversitedeki kıdeme göre hesaplanır. Buna göre yıllık izin süresi;

• On yıldan az hizmet sürelerinde 20 gün,
• On yıldan fazla hizmet sürelerinde 30 gündür.

Ancak çalışanlar işe başladıkları tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmaları halinde yıllık ücretli izne hak kazanırlar. Bu nedenle işe yeni başlayan akademisyenler, izin haklarını ancak çalışmaya başladıkları ilk yılın sonundan itibaren kullanmaya hak kazanırlar. Yıllık izin kullanılamayan ilk yıl için 10 günlük idari izin kullanma hakları saklıdır.

İzinlerin tamamı cari yıl içinde kullanılabileceği gibi, bir kısmı veya tamamı bir sonraki yıla da aktarılabilir.

Sözleşmeli akademisyenlerden hamile olanlara; doğum öncesi sekiz, doğum sonrası sekiz olmak üzere toplam 16 hafta süreyle doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz hafta izin süresine iki hafta eklenir. İsteyenler beklenen doğum tarihinden sekiz hafta önce, sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporu ile belgelemek koşulu ile doğuma üç hafta kalana kadar çalışabilir. Doğum öncesi üç hafta doğum izni kullananlar, doğum öncesi kullanmadıkları doğum iznini isterlerse doğum sonrası kullanırlar. Bu sürenin sonundan başlayarak bir yıl süreyle ders görevi programı günde bir buçuk saat süt izni kullanılabilecek şekilde yapılır. Hastalık ve doğum izni sebebiyle ilgiliye 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği tutarı ilgilinin aylık sözleşme ücretinden indirilir.

Okumaya devam etmek için: Çalışma ve İkamet İzni