İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde çalışmak, eğitim görmek veya araştırma yapmak üzere vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 27. Maddesine göre çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi ikamet izni yerine geçmektedir. Söz konusu çalışma iznine sahip yabancılar çalışma iznlerinin geçerli olduğu süre zarfında ikamet iznine başvuru yapmadan Türkiye’de kalma hakkına sahiptir. Bu hüküm çerçevesinde, İTÜ’de bir iş sözleşmesi ile bulunan ve bu sözleşmeye istinaden Çalışma İzni çıkartılan Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler ile Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacılar ikamet izni prosedürlerinden muaftır.

Öte yandan, İTÜ’de vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalmayı planlayan Sözleşmesiz Misafir Araştırmacıların ikamet iznine başvurmaları zorunludur.

İkamet İzni sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uluslararası araştırmacı ve akademisyenler bir yabancı kimlik numarası edinmiş olurlar. İkamet İzni ve dolayısıyla Yabancı Kimlik Numarası, Türkiye dışına yapılacak seyahatleri ve Türkiye’ye yapılacak giriş-çıkışları kolaylaştırdığı gibi kişilerin Türkiye’de banka hesabı açabilmesine ve bir takım resmi ve idari işlemleri sıkıntısız tamamlayabilmesine de olanak verir.

ÖNEMLİ NOT: Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler ile Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacılar  Türkiye’de kendilerine eşlik eden aile üyeleri için ikamet izni başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Aşağıda ayrıntıları verilen İkamet İzni Başvuru prosedürleri aile üyelerinin başvuruları için de geçerlidir.