Uluslararası akademisyen hali hazırda Türkiye’deyse iş sözleşmesi imzalamak üzere üyesi olacağı Fakülte/Bölüm/Enstitü sekreterliğini ziyaret eder. İstihdam süreci iş sözleşmesinin imzalanmasıyla resmi olarak başlamış olur. Sözleşmeler genellikle bir yıllık sürelerle imzalanır.

Uluslararası akademisyenler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve yürürlükte olan ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerce belirlenen usul ve esaslara göre çalıştırılır, dolayısıyla, ilgili kanunların Türk akademisyenler için olduğu kadar uluslararası akademisyenler için de bağlayıcılığı esastır. Uluslararası akademisyenler görevlerini iş sözleşmesi hükümleri ve kanunlara göre ifa etmekle yükümlüdürler. Sözleşme kapsamına alınmayan uyuşmazlık hallerinde genel kanun hükümleri uygulanır.

Uluslararası akademisyenin bölümünün talebi üzerine, görevlendirme süresi uzatılırsa sözleşme de yenilenir.

Okumaya devam etmek için: Ödenekler ve İzinler