İTÜ, Uluslarasılaşma Stratejisi ile uyumlu olarak uzmanlık alanında geniş bir bilgi birikimi ve deneyimi olan yüksek nitelikli uluslararası akademisyen ve araştırmacıların başvurularını desteklemekte ve söz konusu akademisyen ve araştırmacıların İTÜ’nün uluslararası alandaki rekabet gücünü sağlamlaştırmak hedefine sunacağı katkıları takdir etmektedir. Bu bağlamda, İTÜ, üniversitelerde uluslararasılaşma bilincinin en önemli itici güçlerinden biri olan ve üniversiteye kültürel çeşitlilik, yeni bakış açıları ve yeni uzmanlıklar kazandıran uluslararası akademisyen ve uzmanların araştırma yapmak veya akademik faaliyetlerini yürütmek üzere yapacakları başvuruları desteklemektedir.

Uluslararası akademisyen ve araştırmacılar İTÜ’ye 3 farklı kategori altında kabul edilebilirler:

  1. Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler

  2. Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacılar

  3. Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar

Kabul edildikleri kategoriye bağlı olarak, uluslararası akademisyen ve araştırmacıların takip etmeleri gereken idari süreçlerle, kendilerine sağlanan imkânlar farklılıklar göstermekte; bu süreçleri takip eden birimler de değişebilmektedir.Hali hazırda İTÜ üyesi olan uluslararası akademisyen ve araştırmacılar İTÜ’de ve Türkiye’de hayata dair ek bilgilere ulaşmak için aşağıdaki butonları inceleyebilirler.