Yes ………………………………………………..

Evet (Eh•VET)

 

No…………………………………………………

Hayır (High•YUHR)

 

Please…………………………………………..

Lütfen (LEWT•fen)

 

Excuse me! …………………………………..

Affedersiniz! (ah•FEH•dehr•sin•nizz)

 

Okay……………………………………………..

Tamam (TAH•mam)

 

Thank you……………………………………..

Teşekkür ederim (Teh•SHEK•kewr•eh•deh•rim)

 

How are you? ……………………………….

Nasılsınız? (NAH•suhl•suh•nuhz)

 

Fine, thanks. ………………………………..

İyiyim, tesekkürler. (EE•yee•yeem•teh•SHEK•kyur•lehr)

 

Goodbye. (said by departing persons)………………………………………..

 

Hosçakalın. (HOSH•chah•kah•luhn)

Goodbye. (said by persons staying behind)……………………………………….

 

Güle güle. (GOO•leh•GOO•leh)

See you later………………………………….

Tekrar görüsmek üzere. (TEHK•rahr•goo•roosh•MEHK•oo•ZEH•reh)

 

Water…………………………………………….

Su (Soo)

 

Very cheap ……………………………………

Çok ucuz (Chok•oo•juz)

 

Very expensive………………………………

Çok pahalı (Chok•pa•HA•luh)

 

I don't understand………………………

Anlamıyorum (An•LAH•mee•yo•room)

 

How much?....................................

Ne kadar? (NEH•kah•dahr)

 

Do you speak English?.....................

İngilizce biliyor musunuz? (EEN•geh•leez•JEH•bill•ee•YOHR•moo•soo•nooz)

 

The airport……………………………………

Havaalanı (HA•vah•ah•LAHN•uh)

 

The railway [train] station……………..

Tren garı (TREHN•gah•RUH)

 

The bus station………………………………

Otobüs garajı (OH•toh•byus•gah•RAH•juh)

 

The underground [subway] station…………………………………………..

Metro istasyonu

(MEH•troh•ee•STAH•syoh•noo)

 

How far is it? ...................................

Ne kadar uzakta? (NEH•kah•dahr•oo•ZAHK•tah)

 

Ticket…………………………………………….

Bilet (bee•LEHT)

 

Where can I buy tickets?..................

Nereden bilet alabilirim? (NEH•reh•dehn• bee•LEHT•ah•lah•bee•LEER•im)

 

 

Where can I rent a car?....................

Nereden bir araba kiralayabilirim? (NEH•reh•dehn•beer• AH•rah•bah•KEE•rah•lah•yah•bee•LEER•im)

 

Can I have a map?............................

Bir harita alabilir miyim? (beer• AH•reeh•tah•ah•lah•bee•LEER•mee•yeem)