Yol Ödeneği

İşe başlamak üzere İstanbul’a yapılan seyahat ücretleri ve iş bitiminde gelinen ülkeye dönüş için yapılan seyahat ücretleri, iş sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, karşılanmayacaktır.


Yıllık İzin ve Tatiller

Yıllık izin süreleri, işyerindeki kıdeme göre hesaplanır. Buna göre; 

• Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olan hizmet sürelerinde yıllık izin süresi 14 günden; 
• Beş yıldan fazla on beş yıldan az olan hizmet sürelerinde 20 günden; 
• On beş yıldan fazla olan hizmet sürelerinde 26 günden az olamaz. 

Ancak çalışanlar işe başladıkları tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışmaları  halinde yıllık ücretli izne hak kazanırlar. Bu nedenle işe yeni başlayan araştırmacılar, izin haklarını ancak çalışmaya başladıkları ilk yılın sonundan itibaren kullanmaya hak kazanırlar. 
İzinlerin tamamı cari yıl içinde kullanılabileceği gibi, bir kısmı veya tamamı bir sonraki yıla da aktarılabilir.

Okumaya devam etmek için: Çalışma ve İkamet İzni