Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacılar genellikle İTÜ’lü araştırmacı ve akademisyenlerin davetlisi olarak veya kendilerinin başlattığı başvuru süreci akabinde, yeni başlayacak veya devam etmekte olan bilimsel projelerden birinde çalışmak üzere Türkiye’ye gelen araştırmacılardır.

Bu araştırmacılar, çoğunlukla İTÜ’de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) çatısı altında yürütülen bilimsel projelerde istihdam edilir. BAP;
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
- Avrupa Birliği
- İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA)
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
- BAP proje bütçesi
kaynakları ile fonlanan veya finanse edilen tüm bilimsel araştırma projelerini yürütür.


Başvuru

Bilimsel bir projede yer almak isteyen uluslararası araştırmacılar ilgili proje koordinatörü ile iletişime geçerek birlikte çalışma taleplerini iletirler. BAP koordinasyonunda tamamlanan veya halen yürütülmekte olan projelerin listesi için, lütfen ilgili web sayfasını ziyeret ediniz:

https://avesis.itu.edu.tr/arama?q=&Bulunan+Kay%C4%B1t+T%C3%BCrleri%5B0%5D=Projeler