İstanbul Teknik Üniversitesi, faaliyetlerini evrensel düzeyde gerçekleştirmeyi ve tüm faaliyetleriyle insanlığa katkı sunmayı hedefler.

Bu doğrultuda üniversitemizin uluslararasılaşma politikası;

- Uluslararası işbirliklerine yüksek önem veren, bu işbirliklerine yönelik stratejiler geliştiren, teşvik ve destekte bulunan,
- Öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası deneyimlerini zenginleştiren ve nitelikli uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasına imkân sağlayan,
- Üniversitemizin uluslararası akademik rekabet gücünü en üst seviyeye çıkaran ve uluslararası görünürlüğünü artıran
sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.