Asli Başvuru Sahibi İçin Gerekli Belgeler

  • 1.Kısa Süreli İkamet İzni Kayıt Formu
  • 2.Pasaport Fotokopisi
  • 3.4 Biometrik fotoğraf
  • 4.İkamet İzni Kartı Fotokopisi
  • 5.Gelir Beyanı
  • 6.İkamet İzni/ Kart Ücreti Ödeme Makbuzu veya Dekontu
  • 7.İkamet İzni/ Başvuru Harcı Ödeme Belgesi veya Dekontu
  • 8.Türkçe Kabul Mektubu
  • 9.Adres Belgesi
  • 10.Geçerli Sağlık Sigortası
  • 10.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

İkamet İzni sayfasına geri dönün.