Asli Başvuru Sahibi İçin Gerekli Belgeler

    • 1.Kısa Süreli İkamet İzni Kayıt Formu
    • 2.Pasaport Fotokopisi
    • 3.4 Biometrik fotoğraf
    • 4.İkamet İzni Kartı Fotokopisi
    • 5.Gelir Beyanı
    • 6.İkamet İzni/ Kart Ücreti Ödeme Makbuzu veya Dekontu
    • 7.İkamet İzni/ Başvuru Harcı Ödeme Belgesi veya Dekontu
    • 8.Türkçe Kabul Mektubu
    • 9.Adres Belgesi
    • 10.Geçerli Sağlık Sigortası
    • 10.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

İkamet İzni sayfasına geri dönün.