Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler, genellikle, Türk vatandaşı olmayan ancak Türkiyeli meslektaşlarıyla aynı akademik atama ve yükseltme kriterlerine sahip, tam zamanlı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyeleridir.

Akademik iş gücünün kilit isimleri durumundaki tam zamanlı öğretim üyeleri, kendi bilimsel araştırmalarını yürütürken aynı zamanda müfredat geliştirme, kurumsal yönetişim ve öğrenci danışmanlığı alanlarında da aktif bir rol üstlenirler.

Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler'in sağlaması gereken dil koşulları için, tıklayınız


Başvuru

İTÜ’de tam zamanlı bir fakülte/bölüm üyesi olmak isteyen uluslararası akademisyenler taleplerini doğrudan ilgili bölüm başkanına elektronik posta yoluyla iletebilirler. Bölüm başkanına gönderilecek ilk elektronik postaya detaylı bir özgeçmiş, yapılan yayınların bir listesi ve bir niyet mektubunun eklenmesi tavsiye edilir.

Bölüm başkanının ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanırsa, başvuru sahibinden bir takım ek belgeler talep edilir ve dosya Uluslararası Akademisyen Değerlendirme Komisyonu’na ve akabinde de Üniversite Yönetim Kurulu’na taşınır. Bu aşamada talep edilen belgeler şunlardır:
-Özgeçmiş (geçmişteki tüm iş deneyimlerini içerecek şekilde)
-Fotoğraf
-Diplomalar, sertifikalar
-Pasaport fotokopisi
-Vize talep formu (İTÜ tarafından sağlanır)
-Kimlik formu (İTÜ tarafından sağlanır)
-Uluslararası personel formu (Sadece ilk işe alımlarda, İTÜ’deki birim tarafından doldurulacaktır)

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen başvurular son aşamada Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayına sunulur. İTÜ personel Daire Başkanlığı ile YÖK arasında yürütülen ve yaklaşık iki ayı bulan istihdam süreci prosedürlerinin tamamlanmasıyla süreç sonuçlanır.