"Özel öğrenci" tanımı, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi tanımlar.