Uluslararası araştırmacı ve akademisyenler, hangi kategoriyle geldiklerine bağlı olarak İTÜ’de farklı idari birimler tarafından yönetilen, farklı konaklama imkanlarından yararlanabilirler.

1- Lojman: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İTÜ’de sıra tahsisli konutların idaresinden sorumlu birimdir. Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler sıra tahsisli konutlardan, Türk akademik ve idari personelin tabii olduğu şartlarla yararlandırılır. Yani, tüm akademik ve idari personel gibi lojman başvurusunda bulunur ve Kamu Konutları Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan bir puanlama sonrasında aldıkları puan yeterli olursa kendilerine, sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi koşuluyla, 5 yıllığına sıra tahsisli konut tahsis edilir. Lojman kira bedelleri maaş hesabından peşinen kesilir ve kişi tahsisi yapılan konuttaki tüm abonelikleri (Elektrik, su, doğalgaz vb gibi) üzerine alır. Kurumun sözleşme yenilememesi durumunda, mevzuat gereği kişi adına tahsisli konutu en geç iki ay içerisinde borçsuz olarak tahliye etmek zorundadır. Bu seçenekte sunulan lojmanlar, eşyasızdır.
Ayrıntılı bilgi için, Rektörlük Binası 2. katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Lojman Birimi’ni ziyaret edebilirsiniz.

2- Misafir Lojmanı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İTÜ’de sınırlı sayıda bulunan misafir lojmanlarının idaresinden sorumlu birimdir. Misafir lojmanları en fazla 6 ay süreyle Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacılar ile Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar’a sunulan lojmanlardır. Konut tahsisinin yapılabilmesi için misafir akademisyenin çalıştığı birime bir dilekçeyle başvurarak eşyalı misafir konutu talebinde bulunması gereklidir. Misafir lojmanları çalışılan birimin talebi ve Rektörlük’ün onayıyla tahsis edilir. Talebin onaylanması halinde yararlanıcı ile üniversite arasında bir sözleşme imzalanır. Konutların ücreti sözleşmede belirtilen hesap numarasına her ay peşin olarak yatırılır ve dekontun bir nüshası ilgili birime teslim edilir. Bu konutlarda boş yer olması halinde ve birimden misafir öğretim görevlisi için konut tahsis süresinin uzatılması konusunda talep gelmesi durumunda Konut Tahsis Komisyonu tahsis süresini 6 aylık süreler ile uzatabilir.

3- Yılmaz Akdoruk Konukevi: İTÜ’yü çok kısa süreli olarak ziyaret eden Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar  Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan Yılmaz Akdoruk Misafirhanesi’nden günlük ücret ödeyerek yararlanabilirler. Yılmaz Akdoruk Misafirhanesi konum bilgisi için, lütfen tıklayınız.
İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki lojman veya misafirhanelerden birinde ikamet eden uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin aile üyelerine de, geçerli bir yabancı kimlik numarası sahibi olmaları şartıyla, yerleşkeye ve yerleşkedeki tesis/hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla İTÜ kartı verilir.

Yerleşke dışında ikamet eden aile üyelerine İTÜ kimlik kartı verilmez. Ancak misafir olarak yerleşkeyi ziyaret etmeleri ve tesis/hizmetlerden yararlanmaları her zaman mümkündür.

İletişim Bilgileri

Sıra Tahsisli Konutlar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Lojman Birimi

 

0 (212) 285 35 25

E-mail: keskinnu@itu.edu.tr

Misafir Lojmanları

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

0 (212) 285 39 53

E-mail: keskinnu@itu.edu.tr

Yılmaz Akdoruk Konukevi

Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü

 

 

0 (212) 285 70 60 / Dahili: 7293

E-mail: konukevi@itu.edu.tr