İTÜ kimlik kartının erişimi mümkün kıldığı belli başlı hizmetler şunlardır:
• Tüm yerleşkelere giriş-çıkış
• Yemekhanelere giriş ve öğle/akşam yemeği satın alma
• Kütüphaneden kitap ödünç alma
• Kütüphanede gecikmiş kitap cezalarını ödeme
• Spor alanları ve tesislerinden yararlanma
• Otopark alanlarını kullanma

İTÜ kimlik kartı alabilmek için başvuru sahibinin yabancı kimlik numarası ile Personel Otomasyon Sistemi’ne kaydının yapılması zorunludur.

İTÜ’de Sözleşmeli Uluslararası Akademisyenler’in Personel Otomasyon Sistemi’ne kaydı Personel İşleri Daire Başkanlığı/ Akademik Personel Şube Müdürlüğü, Sözleşmeli Uluslararası Araştırmacıların kaydı ise BAP tarafından, işe başlanan ilk gün yapılmaktadır.

Öte yandan, Sözleşmesiz Misafir Araştırmacılar yabancı kimlik numarasına sahip olmadıkları için Personel Otomasyon Sistemi’ne kayıtları otomatik olarak değil, ev sahibi bölümün talebi üzerine yapılabilmektedir. Ev sahibi bölümün misafir araştırmacıya verdiği kabul mektubuna ve talebine istinaden Personel İşleri Daire Başkanlığı/ Organizasyon Metod ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü görevlendirme yazılarını hazırlamakta ve böylelikle kendilerine geçici bir yabancı kimlik numarası atanarak Geçici Misafir Kartı verilebilmektedir.

Tüm uluslararası akademisyen ve araştırmacıların İTÜ kimlik kartı ve @itu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini alabilmek için bir vesikalık fotoğraf ile İTÜ Kart İşlem Merkezi’ni ziyaret ederek şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki lojman veya misafirhanelerden birinde ikamet eden uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin aile üyelerine de, geçerli bir yabancı kimlik numarası sahibi olmaları şartıyla, yerleşkeye ve yerleşkedeki tesis/hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla İTÜ kartı verilir. Yerleşke dışında ikamet eden aile üyelerine İTÜ kimlik kartı verilmez. Ancak misafir olarak yerleşkeyi ziyaret etmeleri ve tesis/hizmetlerden yararlanmaları her zaman mümkündür.

İletişim Bilgisi:
Kart İşlem Merkezi
(0212) 285 39 30
E-Posta: kim@itu.edu.tr