Athens Kasım Haftası

ATHENS dersi “COMP21- Akıllı Şehirler için Sayısal Çözümler” İTÜ’de 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı. Ders, Prof.Dr. Sema Oktuğ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Fatih Terzi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) ve Doç.Dr. Yusuf Yaslan (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) tarafından verildi. Avrupa üniversitelerinden 18 öğrenci derse kaydoldu.

Derste, şehirleşme eğilimleri ve problemler, akıllı şehir kavramı, akıllı şehirler için haberleşme yöntemleri ve veri analiz teknikleri tanıtıldı. Öğrenciler, grup projesi olarak Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerini temel alarak bir Afrika ülkesi için akıllı şehir sistemi/uygulaması tasarladılar ve sundular.